Krafttransformator till Vindkraftspark i Maevaara

Under 2016 kommer Etapp 2 av vindkraftsparken Maevaara i Övertorneå stå klar. Det är 33 MW som skall installeras i tillägg till de redan installerade 72 MW. Under 2014 levererade vi krafttransformatorn till Etapp 1 och vi har nu fått vidare förtroende att leverera krafttransformatorn till etapp2. Läs mer om projektet under

http://news.cision.com/ox2/r/allianz-acquire-ox2-wind-farm-in-northern-sweden–google-buys-the-power,c9717616