Helmerv_logo_effect_250

Helmerverken
har ett komplett utbud av transformatorer för eldistribution

Vi kan leverera transformatorer från 50kVA upp till 100MVA och 170kV. Förrutom transformatorer i standardutförande, så kan vi även erbjuda en av marknadens bästa lösning avseende transformatorer med inbyggda säkringar och transformatorer med P-spole.