Helmerv_logo_effect_250

Oljeisolerade distributionstransformatorer

Vi kan leverera vätskefyllda distributionstransformatorer 50–5000 kVA med spänningar upp till 36 kV enligt tillämpbara standarder. I Sverige tillverkas transformatorerna oftast enligt IEC 60076. Transformatorerna enligt tabellen ovan uppfyller förlustkraven enligt EU-förordningens 548/2014 första steg, som följer av EU-direktivet 2009/125/EC.

Varför skall jag välja en vätskeisolerad transformator?
Vätskeisolerade transformatorer är den typ som normalt väljs för utomhusinstallationer. Fördelen, förutom att de tål väder och vind, är att förlusterna normalt sett kan hållas lägre jämfört med en torrisolerad transformator. De är robusta och tåliga och kräver minimalt med underhåll. Vanligtvis övervakas de endast med en termometer med två kontakter som är kopplade till signal respektive utlösning. Nackdelen är förstås att de innehåller olja som i värsta fall kan läcka ut.

Isolationsvätskor
Normalt är dessa transformatorer fyllda med mineralolja enligt IEC60296, men det är inget ovanligt att isolationsvätskan byts ut mot andra alternativ, som syntetiska estrar enligt IEC 61099 eller silikonbaserad vätska enligt IEC 60836. Även naturliga estrar finns som alternativ. Estrarna är miljövänliga alternativ och biologiskt nedbrytbara. De har dessutom precis som silikonbaserad vätska en högre flampunkt. Dessa kan därför med fördel väljas om det rör sig om off-shore eller inomhusinstallationer.

Utrustning
Transformatorerna är vanligtvis hermetiskt inneslutna i en tank med veckade kylflänsar och utrustas endast med en termometer med separata två kontakter som kan ställas in för signal vid två olika vätsketemperaturer. De är i övrigt utrustade med hjul för förflyttning i antingen längs- eller tvärriktning, drag- och lyftöglor, avtappningskran och påfyllningsrör.

Transformatorerna levereras normalt med porslinsisolatorer på både primärsidan och sekundärsidan.

Som tillval finns följande utrustning:
 Oljenivåvakt
 Explosionsventil
 Tryckvakt
 Kombinerad oljenivåvakt, tryckvakt och temperaturvakt
 Plug-in-anslutningar
 Beröringsskydd (Kapsling)
 Kabelanslutningsklämmor
 
Miljöanpassade tillämpningar
Många gånger ställs krav på speciella tillämpningar. Det kan vara installationer i känsliga miljöer, som t.ex. kontorsbyggnader där man önskar reducera de elektromagnetiska fälten eller reducera ljudnivåerna. Vidare kan det finnas brandskyddsmässiga krav. Vi levererar miljöanpassade lösningar för ett hållbart samhälle.

Vidare kan det finnas krav på transformatorerna att de skall tåla extrema förhållanden, t.ex. extremt låga eller höga temperaturer, extremt smutsiga förhållanden eller skakiga miljöer. Vi levererar kundanpassade hållbara lösningar.

Utöver detta levererar vi transformatorer för t.ex. vindkraft, olika typer av omriktardrifter, nollpunktsbildare och  reaktorer.

Helmerverken