Helmerv_logo_effect_250

Spänningstransformatorer

Mättransformatorer är en speciell typ av transformator som isolerar mät- och skyddsutrustning från de höga spänningarna i elnätet som man vill mäta på och transformerar samtidigt ner spänning och strömmar till mätbara nivåer. Vi kan bland annat leverera följande typer av mättransformatorer:

• Oljeisolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• SF6-isolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• Mättransformatorer för mellanspänning (3,6 kV < U < 52 kV)

Allmänt
Spänningstransformatorer konstrueras med flera sekundära anslutningar för mätutrustning eller för skyddsutrustning. Beroende på vilken spänningsnivå spänningstransformatorn skall anslutas till i nätet varierar dess primära märkspänning. Nedan följer en sammanställning av huvudparametrarna och ett exempel på hur dessa anges.

Sekundär märkspänning
Den sekundära märkspänningen på uttagen som skall anslutas till mätutrustning brukar vara 110/√3 V och på uttagen för anslutning av skyddsutrustning 110/3 V.

Spänningsfaktor
Det är viktigt att spänningstransformatorn kan återge de verkliga spänningarna som kan uppstå i nätet. Därför anges en spänningsfaktor. För mätlindningarna är den vanligtvis 0,8 till 1,2 och för lindningarna till skyddsutrustning 1,5 till 1,9.  Spänningsfaktorn multipliceras med märkspänningen och det resulterande värdet anger upp till vilken spänning som spänningstransformatorns noggrannhet skall uppfyllas. Den brukar även följas av en tid. Vanligt är 30 sekunder.
 
Märkbörda
Bördan anges i VA och är helt enkelt effektförbrukningen av anslutna kablar, mät- och skyddsutrustning.

Noggrannhetsklass
Spänningstransformatorns noggrannhetsklass anges enligt tillämpbara standarder och är enligt IEC 0.2, 0,5 eller 1,0 för mätlindningarna. För lindningarna till skyddsutrustning är 3P eller 6P vanligt.

Exempel
Omsättning: 44/√3 / 0,11/√3 / 0,11/3 kV
Mätlindning: 50 VA; 0,2 (Börda; noggrannhetsklass)
Relälindning: 50 VA; 3P (Börda; noggrannhetsklass)
Spänningsfaktor: 1,9/30 s

Helmerverken Spänningstransformatorer