Riskprognos

UC Risk räknar ut risken för att ett företag hamnar på obestånd, uttryckt i procent. För att lättare kunna bedöma om denna Riskprognos är hög eller inte, visas även en Riskklass.

UC Riskklass klassificerar företagen mellan 1 och 5, där 5 innebär lägsta risk. Riskklasserna grundar sig på UC Riskprognos och är en översättning av prognosens intervallsindelning. Du som kund får med hjälp av detta en snabb överblick av kreditrisken och kan på så sätt fatta trygga affärsbeslut.