TransQ registrerade

Helmerverken har blivit registrerade i prekvalificeringssytemet TransQ (reg.nr. 205184).

I flera år har Achilles arbetat med över hundratals privata och statliga organisationer från transportbranschen. Allt från järnvägsföretag, passagerartåg, fraktbolag till lokaltrafik.

Våra skräddarsydda lösningar för transportsektorn spänner över från prekvalificering och utvärdering till övervakning, prestationsvärdering och benchmarking. Bara i Storbritannien gör Achilles årligen over 2000 revisioner på plats hos leverantörer som omfattar, hälsa, säkerhet och miljöarbete vilket höjer nivån och reducerar risk. Ett tillägg till detta är det globala leverantörsregistret som lanserades för cirka två år sedan.

År 1998 startade Achilles TransQ, Transport Qualification Scheme, som är ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem för leverantörer till den nordiska transportbranschen.